NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  KONTENJANLARI VE KOŞULLARI
 
 
BAŞVURU TARİHLERİ
 
 
01/08/2016 – 12/08/2016
Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında bulunan online  başvuru linkinden yapılacaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
 
 
29 Ağustos- 31 Ağustos 2016 – 01 Eylül 2016 (3 gün)
Kesin Kayıtlar Fen Bilimleri Enstitüsünde şahsen yapılacaktır. Aşağıda belirtilen belgelerin mutlaka getirilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt yaptırarak öğrenciliğe hak kazananlar daha sonra ilan edilecektir.
 
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
05 - 06 - 07 Eylül 2016
(3 gün)
Kontenjan dahilinde kesin kayıta hak kazananlardan kesin kayıt yaptırmayan veya iptal olanlar bulunduğunda varsa yedek adaylar sırasıyla kesin kayıt hakkı elde edeceklerdir.
 
PROGRAM
KONTENJAN
 
TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME (TEZSİZ YL_UZAKTAN EĞİTİM)
40
* İlgili programa kesin kayıt işlemleri sonucunda kayıt olan öğrenci sayısının 20’nin altında olması durumunda program açılmayacaktır.
 
****Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları en fazla 3 yarıyılda tamamlanabilir.
 3 yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişkisi kesilir.
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ : Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını, dönüşüm belgesi olmayan adaylar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosundaki karşılığı kullanmalıdır. (mezun olduğu üniversitenin dönüşüm tablosunu kullananlar kesin kayıtta ilgili resmi belgeyi ibraz etmek zorundadır).
Online başvuruda bildirilen ve değerlendirmede kullanılan bilgiler ile kesin kayıtta teslim edilecek belgelerdeki bilgilerin farklı olması durumunda adayın kaydı  iptal edilecektir.   
Başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
  1. Başvuru Dilekçesi (Online sistemden alınacak) (imzalı)
  2. Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
  3. Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
  4. 2 adet fotoğraf
  5. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  6. Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)
  7. Harç Dekontu
Bilgi için: NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 0 282 250 4411 - 0 282 250 4405